2017. június 14., szerda

Visszatérő probléma, hogy új ügyfeleink - természetesen nem saját hibájukból és főként máshol szerzett korábbi rossz tapasztalatuk alapján - sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy egy online ügynökséggel való együttműködés esetén a különböző hirdetési- és egyéb online fiókukhoz kapcsolódóan milyen jogosultságok illetik meg őket, magyarul milyen hozzáféréseket kell megkapniuk a szolgáltató cégtől. A kérdés igen összetett és a megválaszolásához ismernünk kell az online hirdetési- és egyéb felhasználói fiókokhoz kapcsolódó jogokat és felelősségeket egyaránt.

Ez az elemzés kizárólag az újonnan, vállalkozó által létrehozott fiókokra vonatkozik, az eleve már az ügyfél tulajdonában lévő, már korábban is létező fiókok esetében ez a probléma nem merül fel (mivel ezek már eleve az ügyfél tulajdonában vannak, a feladatok teljesítéséhez ő ad hozzáférést a vállalkozónak is).

Fontos, hogy már az online ügynökséggel való szerződéskötéskor gondolkodjunk előre, akár a szerződésben is tisztázzuk le, hogy ügyfélként a szerződés során, illetve annak lejártát követően pontosan mihez kapunk hozzáférést, milyen feltételekkel és ez hogyan befolyásolja az ügynökség felelősségvállalását egy esetleges probléma esetén (pl. az ügyfél óvatlanul kitörli az egész Google Analytics fiókot, amely az összes weboldal-statisztikát törli és sajnos nem helyreállítható).

Milyen fiókokról is van szó?

Online kampányhoz kapcsolódóan elsősorban az alábbi fiókokra kell gondolnunk (természetesen már meglévő fiókok esetében a hozzáférés az ügyfél birtokában van, így csak azon új fiókok hozzáféréséről kell gondoskodnunk a cégünk számára, amelyet az ügynökség a mi számunkra és megbízásunkból, újonnan hoz létre):
  • Google Analytics fiók (weboldal statisztikák, weboldal használati adatok)
  • Google AdWords fiók (AdWords kampányok)
  • Facebook hirdetési fiók (Facebook hirdetések)
  • Google Cégem fiók (a vállalatunk Google Térképes megjelenését, de ehhez kapcsolódóan a cég Google+ oldalának és YouTube csatornájának kezelését is biztosítja)
  • Google Search Console fiók (webmesterek használják, a weboldalunk organikus keresési pozíciójára vonatkozó adatokat is tartalmaz, összekötve a Google Analytics fiókkal, illetve ide kell feltöltenünk a webodalunk oldaltérképét is, megkönnítve annak feltérképezését a Google keresőmotorjai számára)

Milyen hozzáférési szintek vannak?

  • Google Analytics: felhasználók kezelése (felhasználókat kezelhet), szerkesztő (beállításokat kezelhet, nézeteket, fiókokat), együttműködés (elemeket szerkeszthet és megoszthatja azokat), olvasás és elemzés (csupán megtekintési jog)
  • Google Cégem: elsődleges tulajdonos (kezelheti mások hozzáférését, ő a fiók elsődleges tulajdonosa), tulajdonos (kezelheti a cég jelenlétét), kommunikációs vezető (kvázi megtekintési jog)
  • Google AdWords: adminisztrátor (hozzáféréseket kezelhet), normál hozzáférés (a fiók kampánybeállításait módosíthatja), csak olvasás (csak megtekintési jog), csak email hozzáférés (kizárólag email értesítéseket kap)
  • Facebook hirdetési fiók: adminisztrátor (fizetési adatokat, felhasználókat kezelhet), hirdető (kampányokat, közönség beállításokat kezelhet), elemző (csak megtekintési jog). Figyelem: a Facebook hirdetési fiók esetében, ha az ügynökség hoz létre egy új fiókot nekünk, az a későbbiekben nem lesz leválasztható az ügynökség Business Manager fiókjától, tehát nem fogják tudni átadni nekünk!

Jogok és felelősségek

Ha egy online ügynökséget bízunk meg kampányaink vagy online jelenlétünk kezelésével, akkor az ügynökséget terheli a szakmai felelősség a kampányok, illetve az adott weboldal teljesítményével kapcsolatban, a felelősség e tekintetben nála van. Ha mi megbízóként - az ügynökség tájékoztatása, velük való egyeztetés nélkül - módosításokat hajtunk végre az általuk kezelt fiókokban, azzal akár ki is zárhatjuk az ügynökség felelősségvállalását. Egyszerűen szólva, ha belenyúlunk például a kampányokba, akkor az ügynökség már nem garantálja az általunk vállalt, ígért eredményeket.

A másik szempont azonban az, hogy megbízóként alap, hogy hozzáféréssel kell rendelkeznünk a saját cégünk adatait tartalmazó fiókokhoz, account-okhoz. Ehhez nem férhet kétség.

Hogyan tudjuk ezt a két szempontot közös nevezőre hozni?

Szerződéskötéskor gondoljunk előre a későbbi hozzáférések kérdésére és foglaljuk írásba, hogy ügyfélként pontosan mihez, mikor és milyen hozzáféréseket kell kapnunk.

Ez alapvetően úgy szokott működni, hogy a szerződés időtartama alatt ugyan van hozzáférésünk (szerkesztési vagy megtekintési) a számunkra létrehozott fiókokhoz, de módosításokat nem hajthatunk végre a fiókokban. A szerződés teljesítését követően viszont a fiókok adminisztrátori/tuajdonjoga a Megbízó céget illeti.

Mi például az alábbi szöveget alkalmazzuk szerződéseinkben erre vonatkozóan:

“Jelen szerződés szempontjából súlyos szerződésszegésnek minősülnek az alábbi esetek:

...

3.5.5. a Megrendelő a Vállalkozó által kezelt AdWords fiókban módosítást hajt végre. Különösen súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a módosításról Vállalkozót nem tájékoztatja. Ilyen módosítás esetén Vállalkozó szakmai felelőssége megszűnik a kezelt kampányok eredményességére vonatkozóan. (Megrendelőnek a kampány során végig hozzáférése van a kezelt AdWords fiókhoz, azaz betekinthet a kampányokba bármikor, azon időszakban azonban, amelynek vonatkozásában a kampányok kezelésével Vállalkozót bízza meg, Megrendelő nem hajthat végre módosítást a kezelt fiókban.

...”


Az ügynökség által szerződésben vállalt feladatok teljesülése, valamint ezen feladatok megbízási díjának ügyfél általi megfizetését - egyszóval a szerződés teljesülését - követően a Vállalkozónak véleményünk szerint kötelessége átadni az ügyfél megbízásából létrehozott valamennyi, az ügyfélhez kapcsolódó, egyértelműen hozzá tartozó  (Google Analytics, Google AdWords, Google Cégem, Facebook) fiókok tulajdonjogát az ügyfél által megadott email címnek (általában ún. Google- vagy Facebook fiók, email cím lehet fióktulajdonos).

Hol kezdődik a probléma?

A legtöbb esetben minden gördülékenyen zajlik, a vállalkozó elvégzi vállalt feladatát, a Megbízó megfizeti az ezért járó vállalkozási díjat és nem merül fel semmilyen probléma. Ekkor a szerződés teljesülését követően az ügyfél megkapja az őt megillető adminisztrátori hozzáféréseket.

De mi van akkor, ha szerződés teljesítése során vita merül fel? Ha például Vállalkozó úgy gondolja, hogy ő teljesítette a szerződésben vállalt feladatokat, de a Megbízó ezt nem fogadja el, a teljesítést nem ismeri el és emiatt a vállalkozási díjat sem rendezi felé? Akkor bizony probléma van!

Ebben az esetben a Vállalkozó jogosan tartja vissza a hozzáférést, mivel úgy érzi, másképp nem kényszerítheti ki - általa jogosnak tartott - megbízási díjának rendezését, míg az ügyfél követeli - szerinte az őt jogosan megillető - adminisztrátori hozzáférést. Ilyen esetben akár hosszas jogi vita, egyeztetés is kezdődhet, amelynek célja a jogi patthelyzet megszüntetése.

Nem csupán vitás eset bonyolíthatja a helyzetet, hanem egyes online iparági vállalkozók igen egyedi és furcsa üzleti látásmódja is, akik azt gondolják, hogy az ügyfelet egyébként jogosan megillető  hozzáférések visszatartásával kényszeríthetik rá egykori ügyfeleiket a további közös munkára (magyarul szólva nem adják át az ügyfelet megillető hozzáféréseket, emiatt velük kénytelenek dolgozni a továbbiakban is).

Olyan esetet is láttunk már, ahol ügyfelünk többhavi könyörgést követően is csupán “kommunikációs vezető” jogosultságot kapott a korábbi vállalkozótól a Google Cégem fiókjához, amivel valójában semmire sem ment, így tanácsunkra - ügyvédi felszólítással nyomatékosítva, hogy elsődleges tulajdonosi jogosultságot kér a fiókhoz - csodák csodájára egyetlen nap alatt átadásra került a fiók. (Ehhez fontos tudnunk, hogy egy Google Cégem fiókhoz hozzáférést - ha valaki azt már korábban egy hitelesítő kóddal leigazolta saját tulajdonaként - kizárólag az aktuális fióktulajdonostól kérhetünk, ha ő ezt nem adja át nekünk, akkor patthelyzetbe kerülünk, már ami a cégünk online jelenlétét (Google Térkép, Google+, YouTube, illetve minden profil, amely Google Cégemből kezelhető) illeti. Duplikált megjelenést ugyanis nem hozhatunk létre, a már meglévőt pedig nem tudjuk kitörölni).

Mit tehetünk, ha az ügynökség nem ad hozzáférést?

Ha korábbi szerződés keretében hozták létre a számunkra az adott fiókot és a szerződés annak rendje és módja szerint teljesült - vagyis az ügynökségnek további feladata nincsen -, akkor igenis követeljük ki az ügynökségtől a fiók tulajdonjogának átadását. Ha egyértelmű, hogy az adott fiók a mi cégünk weboldalához, online profiljához tartozik, akkor nem is lehet kérdés, hogy kit illet meg a tulajdonjog.

Tulajdonigényünk jogosságát ha kell, akár ügyvéd közreműködésével nyomatékosítsuk, egy hivatalos fiók tulajdonjog átadási kérés, felszólítás formájában.

Még egy fontos dolog...

Érdemes úgy hirdetnünk Google AdWords-ben, hogy a hirdetési büdzsét közvetlenül mi fizetjük a Google felé. Így egyrészt rálátásunk van a pontos költésre, az ügynökségnek nincsen lehetősége semmilyen trükközésre, pontosan az kerül elköltésre, amit erre szántunk, másrészt megspórolhatjuk az emiatti bonyodalmakat is. Mire gondolunk?

Az általunk megbízott ügynökség ún. MCC, vagyis ügyfélközpont fiókön keresztül kezeli AdWords fiókunkat. Ha a hirdetési költést az ügynökségen keresztül rendezzük, akkor a számlázási cím, számlázási adat az ügynökség lesz, vagyis az MCC, ügyfélközpont fiók. Nem az egyedi AdWords fiók hirdetője.

Ebben az esetben sajnos felmerül egy olyan probléma, hogy ha fiókunkban az MCC fizeti a költést - vagyis az ügynökség - azt nem foguk tudni a saját cégünkre módosítani és emiatt a fiókot - mivel a költés hozzá van kapcsolva, ő fizeti - az ügynökség nem fogja kiadni a számunkra. Ez nyilván érthető, hogy miért.

Betekintési jog a fiókunkra azonban ebben az esetben is jár! Jogunk van meggyőződni arról, hogy az ügynökség valóban a szerződésben vállalt hirdetési büdzsével hirdet-e a számunkra.

Összegzés

Az online ügynökség minden esetben az ügyfél megbízása alapján, az ő számára hoz létre online fiókokat, így nem kérdés, hogy ezekhez az ügyfélnek hozzáférés jár. Ezzel párhuzamosan azonban mindaddig, amíg az ügynökség felel a kampányok eredményéért, a mérési adatok pontosságáért, korlátozhatja az ügyfél hozzáférését betekintési jogra, amely  azonban minden esetben jár.

A szerződés mindkét részről történő teljesülését követően azonban az ügyfélnek meg kell kapnia az ő számára létrehozott fiókok teljes adminisztrátori- vagy tulajdonjogát - és ekkor már joga van a fiókokból eltávolítani akár a vállalkozót is, ha a továbbiakban nem kívánja szenzitív adatait megosztani vele, illetve a továbbiakban nem kíván vele dolgozni.

Ehhez ügyfélként jogunk van!

Keressen minket bizalommal, ha online marketing aktivitásaihoz profi segítségre van szüksége!Újabb bejegyzés
Korábbi bejegyzés