2019. október 3., csütörtök

Miért látok eltérő adatokat Google Ads-ben és Google Analytics-ben?

Gyakran felmerülő kérdés ügyfeleink részéről, hogy miért látnak eltérő konverziós adatokat egy adott kampányidőszakra vonatkozóan Google Analytics-ben és Google Ads-ben.

Feltételezhetnénk, hogy az adatoknak egyezniük kellene, azonban ez a legkevésbé sincs így... A Google Analytics és a Google Ads konverziómérések, vagyis az üzletileg értékes weboldal aktivitások mérése merőben eltérő módon zajlik a Google Analytics rendszerében és a Google Ads rendszerében, tehát sajnos természetesnek tekinthető, hogy nem fogunk azonos számokat látni a célteljesüléseket illetően ebben a két rendszerben.

Ebben a blogcikkünkben a miérteket szeretnénk megmutatni, hogy miért is térhetnek el nagymértékben a kétféle mérésben az eredményadatok, mivel ezeket az okokat ismernünk kell annak érdekében, hogy a helyén kezelhessük az adatokat és az adatok alapján megfelelő üzleti döntéseket hozhassunk.

A Google Analytics és a Google Ads eltérő attribúciós modellt használ

A Google Analytics rendszere ún. “utolsó nem direkt kattintás” szerinti hozzárendelési modellt használ a nem multichannel riportok esetében, míg a multichannel riportok esetében az utolsó kattintás szerinti hozzárendelési modellt alkalmazza.

A Google Ads-es konverziómérő kód segítségével mért célteljesülések esetében a Google Ads korábban az ún. “utolsó adwords kattintás” szerinti hozzárendelési modellt alkalmazta, de jelenleg már sokféle attribúciós modellből választhatunk (itt a best practice lehetőség szerint nem az utolsó kattintás szerinti hozzárendelési modell, hanem az iparág jellemzői alapján a legmegfelelőbb ún. “nem utolsó kattintási szerinti” hozzárendelési modell alkalmazása, pl. időbomlás, pozíció alapú, lineáris, illetve - amennyiben megfelelő mennyiségű konverziós adattal rendelkezünk - az adatvezérelt attribúciós modell használata.

A hozzárendelési modell különbözősége miatt alapvetően nem láthatjuk ugyanazt az eredményadatot Google Ads-ben, mint Google Analyticsben még akkor sem, ha Google Ads kampányainkba rutinosan a Google Analytics-ben beállított célokat importáltuk be az eredményméréshez.

Ha a Google Ads konverziómérést használjuk a hirdetési kampányainkban, akkor pedig még nagyobb eltérés lesz tapasztalható a Google Analytics oldali eredményadataink és a Google Ads-es konverziómérő címkével mért Google Ads oldal adatok között.

További eltérést okoz az adatok között, hogy a Google Ads konveziómérő címke a kattintás nélküli konverziókat is rögzíti, míg a Google Analytics csupán a kattintásokat követően megvalósult célteljesüléseket rendeli hozzá a Google Ads csatornához.

A konverziós arány mérése eltérő Google Ads-ben és Google Analytics-ben

Míg Google Ads-ben a konverziós arány a hirdetésekből megvalósult ún. interakciókból (videómegtekintések, kattintások) született weboldal konverziók arányát mutatja, addig a Google Analytics adatok kizárólag a weboldalunkra megérkezett munkamenetekből megvalósult célteljesülések arányát mutatja.

Emiatt a konverziós arányra vonatkozóan is merőben eltérő adatokat láthatunk Google Ads-ben és Google Analytics-ben.

A konverziók száma is eltérő lehet Google Ads-ben és Google Analytics-ben

A Google Analytics egy felhasználói munkamenet során célonként egy célteljesülést rögzít.

A Google Ads ezzel szemben hirdetéskattintásonként akár több célteljesülést is rögzíthet. Ez attól függ, hogy a Google Ads-es konverzióméréshez mit adunk meg mérési feltételként: minden egyes célteljesülést számolni szeretnénk, ami egy hirdetéskattintásból születik, tehát felhasználónként akár többet is vagy kattintásonként csupán egyet. A Google Ads nem veszi figyelembe a munkameneteket, csupán a kattintásokat és felhasználókat.

Pl. egy dokumentum letöltésekor egy munkamenet során a Google Analytics csupán egy célteljesülést számol el, függetlenül attól, hogy hányszor kattintott rá a letöltés gombra a felhasználó, míg Google Ads-ben ha azt adjuk meg, hogy annyi konverziót számoljon el ahányszor rákattintanak - egy felhasználó akár többször is - akkor lényegesen több konverziót fogunk látni Ads oldalon.

Google Ads konverziós adatok egy webshop esetében
Google Analytics konverziós adatok ugyanazon időszakra

A Google Ads konverziómérés beállítása során a pl. a webshop vásárlások esetében minden egyes vásárlást érdemes mérni - egy felhasználó többször is vásárolhat, míg ha B2B területen tevékenykedünk, akkor a kapcsolatfelvételi űrlap beküldését felhasználónként egyszer érdemes figyelembe vennünk, tehát a konverziómérés beállításakor azt érdemes kiválasztani, hogy kattintásonként csupán egy célteljesülést szeretnénk mérni akkor is, ha valaki többször küldi be az űrlapot, az egy lead-nek (érdeklődőnek) számít.

A konverziók számában eltérést okozhat már pusztán az a tényező is, hogy míg Google Analytics-ben valamennyi forgalmi forrás adatait látjuk, addig Google Ads-ben csupán a Google hirdetésekre érkező kattintások, interakciók (videó megtekintés) nyomán megvalósult célteljesüléseket látjuk.

Érvénytelen kattintások, érvénytelen konverziók

A Google Ads az érvénytelen kattintásokat és az azokból megvalósult konverziókat egyaránt érvénytelennek nyilvánítja, így nem tünteti fel a kampányeredményekben.

A Google Analytics ezzel szemben az érvénytelen hirdetéskattintásainkból megvalósult célteljesüléseket is elszámolja, így e tekintetben további eltérésre számíthatunk az adatok között.

Adat mintavételezés miatti eltérések

Az ingyenes Google Analytics webanalitikai rendszer bizonyos esetekben a mintavételezés módszerével szolgáltatja az adatokat, a Google Ads fiók pedig ténylegesen mért eredményeket tartalmaz, amely további adateltérést okozhat a két fiók között.

Példa egy mintavételezéssel előállított jelentésre Google Analytics-ben

A konverzió időpontja Google Ads-ben és Google Analytics-ben

Ha egy adott időszakra vonatkozóan szeretnénk összevetni a Google Ads és a Google Analytics konverziós adatainkat, akkor azt tapasztaljuk, hogy minél rövidebb az összehasonlított időszak, annál nagyobb mértékű eltérést fogunk látni az adatokban.

Ennek oka, hogy a Google Analytics arra a napra rögzíti be a célteljesülést, amikor a számunkra értékes - és célként beállított - weboldal aktivitás megtörtént, a Google Ads viszont arra a napra fogja berögzíteni - visszamenőleg - a konverziót, amikor az adott felhasználó a Google hirdetésünkre rákattintott (vagy a youtube videónkat megtekintette). Tehát ugyanazt a konverziót más időpontra fogla lekönyvelni a két rendszer.

Ez az eltérés természetesen nem jelentkezik akkor, ha egy felhasználó a hirdetésünkre történő rákattintást követően még aznap végrehajta a konverziót - pl. vásárlást, űrlapbeküldést - a weboldalunkon.

Konverziós adatok naprakészsége

A Google Ads konverziómérési címkével rögzített konverziók általában három órán belül rákerülnek a megfelelő kampányokra, sokkal gyorsabban, mint ha a Google Analytics-ből importált konverzióméréssel dolgozunk a Google hirdetésekben, amelyek kb. 9 óra elteltével kerülnek rá a kampányokra.

Emiatt a Google Analytics és Google Ads adataink nincsenek teljesen szinkronban egymással.

Nem minden Google Ads konverzió jelenik meg Google Analytics-ben

Több olyan Google Ads-es konverziótípus van, amelyeket nem láthatunk viszont Google Analytics-ben, pl.

  • hirdetésekből érkező telefonhívások, amelyeket közvetlenül a Google keresési hiretéseinkben található hívásbővítményre kattintva teljesítettek a felhasználók,
  • kattintás nélküli konverziók, amelyek a hirdetésünkre történő kattintás nélkül valósultak meg, de a Google hirdetéseink hatására,
  • offline konverziók, amelyek a Google hirdetéseink hatására az offline üzleteinkben, éttermünkben, szállodánkban valósultak meg.

Ezek mindegyike - főként ha nagy számban előfordul - tovább növeli az eltérést a Google Analytics és Google Ads konverziószámok között.

Konverziószámok egy adott időszakra Google Ads-ben
Konverziószámok ugyanazon időszakra Google Analytics-ben

Összegzésképpen

Ebben a blogcikkünkben a Google Analytics és Google Ads konverziós adatok értelmezéséhez nyújtottunk hasznos segítséget, illetve azt mutattuk meg, milyen rengeteg tényező befolyásolja azt, hogy ha egy adott kampányidőszakra vonatkozóan nagyon eltérő számokat - konverziószámot, konverziós arányt - látunk a Google Analytics és a Google Ads fiókunkban.

Az eltérő mintavételezési, eltérő hozzárendelési, valamint az eltérő működési háttér miatt szinte kizárt, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott időszakra vonatkozóan ugyanazokat az adatokat lássuk a két platform analitikájában.

Fontos ismernünk az eltérést okozó tényezőket, hogy ezek alapján helyesen értelmezhessük Google Ad kampányaink teljesítményét és az adatok alapján megfelelő üzleti döntéseket hozhassunk.

Keressen minket bizalommal, ha online marketing aktivitásaihoz profi segítségre van szüksége!


Felhasznált források: